Velkommen Nyheder Spilpakke 1 Hvem er ABCzoo? Sparringspartnere FAQ Betingelser Presse Aktivér Kontakt

 

Græsset må gerne betrædes

I dyrenes verden i ABCzoo må græsset gerne betrædes, når der står spil, leg og læring på skemaet. Hvilke spilleregler, der ellers gælder i haven, kan du læse i betingelserne herunder.

 

Accept af adgangsbetingelser er i dag lovpligtig, og vi skal derfor bede dig læse og acceptere betingelserne, før du kan tilmelde dig ABCzoo.

 

 

Adgangsbetingelser for institutioner

ABCzoo I/S står bag hjemmesiden og spillene på www.abczoo.dk

 

Abonnementsperiode
Abonnementsperioden er på 12 måneder. Abonnementet træder i kraft, når institutionen har indbetalt faktura for de første 12 måneder. Faktura fremsendes efter bestilling. Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden. Eventuelle prisstigninger kan ikke ske med tilbagevirkende kraft. Abonnementet bliver automatisk forlænget, når det første år er gået og der fremsendes en faktura med den gældende abonnementspris, som kan ses på www.abczoo.dk.

 

Opsigelse
Ønskes abonnementet opsagt skal det ske minimun 1 måned før abonnementets udløb, da det ellers bliver automatisk forlænget. I tilfælde af opsigelse skal det ske ved at sende en e-mail til support@abczoo.dk med institutionens oplysninger og en tilkendegivelse af, at abonnementet ønskes opsagt.

 

Abonnentens oplysninger
Abonnenten opgiver Institutionens navn, kontaktperson, adresse, telefon samt e-mailadresse ved oprettelse af konto på abczoo.dk. Disse oplysninger følger abonnementet på abczoo.dk.


Oplysningerne videregives ikke til andre parter, med undtagelse af institutionens navn som bruges i forbindelse med salg til private.

 

Omfang
Abonnementet på abczoo.dk omfatter adgang og brugsret til de spil og informationer, der findes på hjemmesiden. I forbindelse med videreudvikling vil indhold og funktioner i spillet og på hjemmesiden løbende kunne ændres uden varsel.

Abonnentens brugsret


Al tekst og andet materiale, herunder programmering og koder, er beskyttet af Lovbekendtgørelse om ophavsret. Alle rettigheder tilhører ABCzoo eller dennes samarbejdspartnere.

 

Brugsretten omfatter retten til at vise indholdet fra hjemmesiden på de computere, som brugeren benytter på institutionens adresse.

 

Enhver anden præsentation, eksemplarfremstilling og kopiering af hele eller dele af indholdet fra hjemmesiden er ikke tilladt uden særskilt skriftlig aftale med ABCzoo, 101-ODENSE eller ARTMAN.


Det er ikke tilladt at udlevere eller at bruge institutionens oplysninger til privat brug!

Abonnentens rettigheder og forpligtelser i disse abonnementsbetingelser kan ikke overføres til tredjemand. Abonnenten er ansvarlig for al brug af hjemmesiden og forpligter sig til at sørge for, at den enkelte bruger bliver gjort bekendt med brugsretten, som følger denne aftale.

 

Opkopling – tekniske forhold
Abonnenten forpligter sig til at opbevare sit password på en sådan måde, at det ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på egen hjemmeside eller lignende.

 

Abonnenten har ansvar og risiko for egne computere, programmer, netværksløsninger samt andet nødvendigt udstyr, der kræves for at få adgang til hjemmesiden.

 

ABCzoo, 101-ODENSE og ARTMAN er ikke ansvarlig for, at hjemmesiden er kompatibel med eventuelle ændringer i abonnentens systemprogrammer, netværk mv.

 

Hjemmesiden vil normalt være tilgængelig 24 timer i døgnet, dog ikke i skolernes ferier. Driftsforstyrrelser kan imidlertid forekomme på grund af vedligeholdelse eller andre tekniske forhold. Hvis driftsforstyrrelser medfører, at hjemmesiden er utilgængelig for abonnenten i en sammenhængende periode på minimum 24 timer uden for en skoleferie, kan abonnenten kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, hvor hjemmesiden har været utilgængelig.

 

Abonnentens misligholdelse
Hvis man som abonnent misligholder sine forpligtelser, kan abonnementsaftalen hæves med umiddelbar virkning.

 

Ansvarsbegrænsning
ABCzoo, 101-ODENSE og ARTMAN er ikke i noget tilfælde overhovedet ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af abonnementet.


 

 

Kb adgang til brnespillene her

 

Et par fordele ved ABCzoo:

Børnespil-pakken er kompatibel med både PC og Mac.


Statistiksystem, der automatisk opsamler og viser dig barnets resultater.


Se mange flere fordele

 

Log på her

Seneste nyhed: ABCzoo som app - klik her


Unikke børnespils-features

Klik her for at læse om det unikke indhold i spillene