Velkommen Nyheder Spilpakke 1 Hvem er ABCzoo? Sparringspartnere FAQ Betingelser Presse Aktivér Kontakt

 

Græsset må gerne betrædes

I dyrenes verden i ABCzoo må græsset gerne betrædes, når der står spil, leg og læring på skemaet. Hvilke spilleregler, der ellers gælder i haven, kan du læse i betingelserne herunder.

 

Accept af adgangsbetingelser er i dag lovpligtig, og vi skal derfor bede dig læse og acceptere betingelserne, før du kan tilmelde dig ABCzoo.

 

 

Adgangsbetingelser for private

ABCzoo I/S står bag hjemmesiden og spillene på www.abczoo.dk


Adgangsperiode
 
Abonnementsperioderne er inddelt i henholdsvis 3, 6 og 12 måneder. Abonnementet træder i kraft, når betalingen for den aftalte periode er registreret. Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden. Eventuelle prisstigninger kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

 

Købers oplysninger
Kunden opgiver navn, barnets (brugerens) fornavn, barnets (brugerens) fødselsdato, adresse samt e-mailadresse ved oprettelse af konto.
Disse oplysninger videregives under ingen omstændigheder til andre parter. Fødselsdatoen bruges af ABCzoo udelukkende til at sende barnet (brugeren) personlige hilsner.

Omfang
Adgangen til abczoo.dk omfatter adgang og brugsret til de spil og informationer, der findes på hjemmesiden. I forbindelse med videreudvikling vil indhold og funktioner i spillet og på hjemmesiden løbende kunne ændres uden varsel.

Købers brugsret
Tekst og andet materiale, herunder programmering og koder, er beskyttet af Lovbekendtgørelse om ophavsret. Alle rettigheder tilhører ABCzoo eller dennes samarbejdspartnere.

Brugsretten omfatter retten til at vise indholdet fra hjemmesiden på de computere, som kunden benytter privat.

Enhver anden præsentation, eksemplarfremstilling og kopiering af hele eller dele af indholdet fra hjemmesiden er ikke tilladt uden særskilt skriftlig aftale med ABCzoo.


Det er ikke tilladt at bruge en privat adgang til undervisning!

Kundens rettigheder og forpligtelser i disse adgangsbetingelser kan ikke overføres til tredjemand. Kunden er ansvarlig for al brug af hjemmesiden og forpligter sig til at sørge for, at den enkelte bruger bliver gjort bekendt med brugsretten, som følger denne aftale. Man kan logge på med det antal af adgange man har. Det vil sige at hvis man har købt én adgang vil man ikke kunne logge ind fra flere computere så længe der er én bruger logget ind. Ønskes flere adgange samtidig skal man bestille det ekstra antal adgange man har behov for.

Opkopling – tekniske forhold
Kunden forpligter sig til at opbevare sit password på en sådan måde, at det ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på egen hjemmeside eller lignende.

Kunden har ansvar og risiko for egne computere, programmer, netværksløsninger samt andet nødvendigt udstyr, der kræves for at få adgang til hjemmesiden.

ABCzoo er ikke ansvarlig for, at hjemmesiden er kompatibel med eventuelle ændringer i kundens systemprogrammer, netværk mv.

Hjemmesiden vil normalt være tilgængelig 24 timer i døgnet. Driftsforstyrrelser kan imidlertid forekomme på grund af vedligeholdelse eller andre tekniske forhold. Hvis driftsforstyrrelser medfører, at hjemmesiden er utilgængelig for abonnenten i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, kan abonnenten kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, hvor hjemmesiden har været utilgængelig.

Kundens misligholdelse
Hvis man som kunde misligholder sine forpligtelser, kan adgangsaftalen hæves med umiddelbar virkning.

Ansvarsbegrænsning
ABCzoo er ikke i noget tilfælde overhovedet ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab som følge af kunden eller brugerens brug af adgangen.


 

 

Kb adgang til brnespillene her

 

Et par fordele ved ABCzoo:

Unikt online-leksikon: Stiller man sig på tv-ikonet øverst i skærmbilledet, viser det fotos og film af dyrene fra den virkelige verden – samt speak med fakta om dyrene.


Automatisk stavetræning: Når musen føres over dyr eller ting, vises ordet, klikker man på tv-ikonet staves ordet for barnet.


Se mange flere fordele

 

Log på her

Seneste nyhed: ABCzoo som app - klik her


Unikke børnespils-features

Klik her for at læse om det unikke indhold i spillene